Ångestvän
en plats för dig med ångest, tvångssyndrom, fobi m.m.

Bakgrund & kontakt

Projektet Ångestvän startade i maj 2019. Initiativtagare är 32-åriga Matilda som själv har erfarenhet av långvarigt tvångssyndrom. 

"Jag skapade den sida jag själv hade behövt när jag var sjuk"
 
Efter att ha levt med sjukdomen i hemlighet under många år tog Matilda till slut kontakt med en psykolog. Tillsammans gick de igenom en tuff men lyckad KBT-behandling. Med den i ryggen samt stöttande medicinering lever hon i dag ett friskt liv, nästan fritt från ångest och tvång. Matilda driver eget företag inom kreativ verksamhet och arbetar i dagsläget med målningar som ska spegla hennes resa med psykisk ohälsa. Målet med allt hon gör är att sprida hopp, stötta och bryta tabun kring ämnet. 

"Ingen annan ska behöva skämmas så mycket som jag gjorde"

Under våren 2019 besökte Matilda en föreläsning på temat "Att göra skillnad" . Efter den bestämde hon sig för att försöka göra något konkret för andra som drabbats av liknande ohälsa. Då föddes tanken om Ångestvän. När Matilda mådde som sämst i sin sjukdom hade hon behövt någon att vända sig till. Hon skämdes och vågade inte berätta för dem hon hade runt sig. Då hade det varit enklare att få skriva till en stöttande brevvän.

"Att dela det svåra bryter ensamheten"

Vår förhoppning är att Ångestvän ska skänka gemenskap, hopp och framtidstro. Vi erbjuder tyvärr ingen sjukvård eller terapi - men vi tror väldigt starkt på medmänsklighet och att en mail-kontakt kan vara första steget till ett friskare liv!

Om Du vill bli volontär hos oss, klicka på Hjälp till!


Matilda besöker gärna skolor, företag, föreningar etc. för att dela sin berättelse. 

Kontakt: matilda@angestvan.se